Konzervativna terapija

Karijes kao najrasprostranjenija bolest zuba

Statistika svetske zdravstvene organizacije pokazuje da se karijes i parodontopatija nalaze na drugom i trećem mestu odmah posle kardiovaskularnih oboljenja. Karijes uzrokuju bakterije koje se nalaze u zubnom plaku, koje svojim enzimima u specifičnim uslovima dovode do demineralizacije gleđi i nastanka početne karijesne lezije. Ukoliko se prodor bakterija ne spreči one iz gleđi prelaze u dentin a uznapredovali karijes može dovesti do zapaljenja zubnog živca

Šta je konzervativna terapija?

Konzervativna terapija podrazumeva potpuno uklanjanje karijesne lezije i postavljanje ispuna ( plombe ) koji zubu vraća prirodan izgled i funkciju

Kompozitni ispuni ( bele plombe )

Kompozit je materijal koji u potpunosti imitira zubna tkiva i zadovoljava visoke estetske standarde. Zbog mnoštva nijansi, prelamanja svetla i kod pojedinih kompozita tzv. kameleon efekta moguće je napraviti ispun koji se ne primećuje-odnosno, potpuno uklapa u ostatak zuba. S obzirom da se athezivno vezuje za zub, od zubne supstance se uklanja samo onoliko koliko je potrebno da bi se uklonio karijes a ne preventivno više kako se ranije radilo sa amalgamom

Da li je potrebno sve sive ( amalgamske ) plombe zameniti kompozitnim?

Neophodno je zameniti samo ispune koji više ne naležu prisno na zidove kaviteta već se između plombe i zuba pojavio mali prostor u obliku pukotine kroz koji bakterije iz pljuvačke prodiru u zubno tkivo i mogu izazvati pojavu tzv. sekundarnog karijesa. Trebalo bi zameniti i ispune koji imaju neadekvatne kontakte sa susednim zubima , oštre ivice i neispolirane površine. To se na redovnom stomatološkom pregledu lako da otkriti.

Endodoncija

Endodoncija je posebna grana stomatologije koja se bavi lečenjem samog prostora u kome se nalazi zubni živac ( pulpa ). Ukoliko je karijes napredovao do te mere da su bakterije iz karijesne lezije prodrle u prostor gde se nalazi zubni živac taj živac je neophodno izvaditi. U stomatološkoj ordinaciji Duo Estetica upotrebljavaju se najsavremeniji instrumenti i rendgen dijagnostika bez koje je endodonciju nemoguće zamisliti. Cilj samog tretmana je uklanjanje obolelog živca u lokalnoj anesteziji, čišćenje i preoblikovanje samog kanala gde se živac nalazio kako bi se sprečio prodor bakterija u prostor oko vrha korena zuba. Nakon toga se taj prostor puni materijalom za privremeno ili trajno punjenje kanala korena. Zub kome je izvađen živac vremenom izgubi svoju elastičnost, postaje krt i može se slomiti. Pacijentima nakon endodontskog tretmana sugerišemo neki od načina koji bi predupredili lomljenje zuba kao što su postavljanje kompozitnih kočića, livenih nadogradnji i keramičkih krunica.

Šta je gangrena zuba i kako se leči?

Gangrena zuba predstavlja potpuno odumiranje tkiva zubnog živca i širenje bakterija kroz kanal korena ka periapikalnom tkivu ( kost oko vrha korena zuba ). Pacijent obično navodi da je taj zub nekad boleo , da je spontano prestao i da se zbog toga ne javlja na vreme kod stomatologa. Obično se javi kada nastupi neka od komplikacija kao što su otok ili fistula u predelu obolelog zuba.Naravno, i u ovom slučaju je neophodno otvoriti prostor u kome je inficirano tkivo pulpe, adekvatno ga mehanički i medikamentozno obraditi. Terapija je dugotrajnija , trud koji se mora uložiti-veći tako da je pravovremeno javljanje na kontrolu jedini način da se preduprede ovakve komplikacije.