Mobilna protetika

U mobilnu protetiku spadaju parcijalne i totalne proteze.

Parcijalne proteze

Služe da nadomeste nedostatak većeg broja zuba gde su preostali zubi tako raspoređeni da nismo u mogućnosti izraditi fiksnu protetsku nadoknadu (most).

Parcijalne skeletirane proteze ( vizil ) se uglavnom izrađuju od metala i akrilata. Danas se često koriste u kombinovanim radovima sa mostovima i krunicama. Kombinovani radovi se sastoje od fiksno-cementiranog mosta ili krunice i parcijalne – vizil proteze, koji su međusobno povezani zglobnom vezom (atečmenom). Atečmeni su retencioni elementi koji su delom smešteni u protezi a   delom u fiksnom radu tj. krunici ili mostu, tako da se spolja ne vide što ovakve radove čini estetski vrlo prihvatljivim, za razliku od nekadašnjih kukica u protezama koje se danas iz estetskih razloga sve manje upotrebljavaju.

Totalne proteze

U slučaju gubitka svih zuba najčešće zbog opsežnih karijesa ili uznapredovale parodontopatije izrađuju se totalne proteze. Često totalne proteze izazivaju nelagodu i osećaj stranog tela u ustima. Danas je moguće izraditi totalnu protezu fiksiranu na mini-impantima čime se postiže znatno bolja retencija a samim tim  znatno lakše nošenje takve proteze i bolja funkcionalnost. Najčešće se postavljaju 2 – 4 mini implanta i u gornjoj i u donjoj vilici, posebno u donjoj gde se nakon dugotrajne bezubosti javlja jaka atrofija viličnog grebena. Nakon perioda oseointegracije implanata, na njih se postavljaju kugličasti elementi, te se proteza koja u svom telu ima ugrađen deo koji se savršeno precizno uklapa na kuglicu , sidri na implante. Takva proteza je neuporedivo kvalitetnija od totalne. Nema rizika od ispadanja i pomeranja a može se u svakom trenutku skinuti i očistiti.