Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je oblast stomatologije, koja kod pacijenta obično izaziva nelagodnost i strah, a istina je da uz adekvatnu anesteziju i uputstva, kojih se pacijenti moraju pridržavati posle intervencije, nelagodnost vezana za intervenciju i postoperativni oporavak, mogu biti svedene na sasvim prihvatljiv minimum. Sa druge strane, uz pomož oralne hirurgije mogu da se otklone razne tegobe, koje pacijenti imaju zbog zuba, a ponekad je i poslednja nada da se neki zub sacuva.

Uz pomoć ovih intervencija, pravi se jedna dobra, zdrava osnova i za kvalitetno protetsko resavanje krezubih vilica.

Neke od tih intervencija su vađenje impaktiranog umnjaka, apikotomija korena zuba, režanj operacija, kao i razne intervencije na koštanom tkivu  i mekom tkivu, koje obuhvataju i ugradnju implantata.

Jedna od najčesćih intervencija je vađenje impaktiranog umnjaka. Od svih stalnih zuba, umnjaci su zubi, koji  poslednji niču izmedju 18. i 25. godine.  Medjutim, kod velikog broja ljudi, iz raznih razloga, ne postoje povoljni uslovi za smeštanje ovih zuba na pravu poziciju, usled čega ostaju zarobljeni u lošem položaju, što može da dovede do izvesnih problema i smetnji. Stoga je ponekad neophodno njihovo uklanjanje, koje je malo komplikovanije i zahtevnije od klasičnog vađenja zuba.

Apikotomija ili resekcija vrha korena predstavlja intervenciju pri kojoj se uklanja inficirani vrh korena zuba, zajedno sa procesom,koji je i bio uzrok razvoja infekcije i tegoba, koje prate ovu vrstu upale. Sama intervencija, uglavnom, traje kratko i trajno je resnje problema. Retko je pracena  posleoperativnim tegobama, uglavnom blagim otokom usne ili obraza, koji traju dan-dva .

Danas najaktuelnija hirurška intervencija podrazumeva  ugradnju implantata, sto je potpuno razumljivo, jer se uz  pomoc jedne, za pacijenta, jednostavne i kratkotrajne procedure, mogu ostvariti razne želje, koje su do nedavno bile samo san, a to je nadoknada nedostajućeg  zuba, bez brusenja okolnih zuba ili prelazak pacijenta sa mobilne na fiksnu protetsku nadoknadu. Ova oblast oralne hirurgije je možda najmlađa, ali se najbrze razvija, jer pacijenti imaju sve veće zahteve za komforom i estetikom, a ova grana stomatologije zaista to i može da ponudi.

U vreme kad se zivotni vek ljudi produžava, postaje zaista neophodno produziti i poboljsati stanje  zuba. Uz malo truda pacijenata i stomatološkog osoblja to je ostvarljivo. A uz postojanje sve efikasnijih lekova protiv bolova i infekcije, zaista nema mesta strahu I odbojnosti  od stomatoloskih intervencija.