Preventivna i dečija stomatologija

Šta je preventivna stomatologija?

Preventivna stomatologija je moderan put koji vam pomaže da zadržite zdrava usta i zdrave zube, samim tim manje ćete imati potrebe za stomatološkim tretmanima. Glavni uzroci gubitka zuba su karijes i parodontopatija. Što bolje naučite da se izborite sa ova dva problema veće su šanse da zadržite vaše zube doživotno.

Da li svako može da ima koristi od preventivne stomatologije?

Da! Naravno, najviše benefita od nje imaju deca i mlade osobe ali nikad nije kasno početi sa prevencijom. Ona koristi čak i ljudima koji više nemaju svoje zube, zato što stanja kao što su oralni karcinomi i stomatitisi izazvani neadekvatnim protezama mogu biti uočeni na redovnom stomatološkom pregledu i biti dalje tretirani u početnoj fazi.

Šta podrazumeva preventivni tretman?

Podrazumeva proveru stanja vaših zuba i potpornog aparata zuba (desni). Ukoliko je potrebno vrši se uklanjanje kamenca i poliranje zuba. Nakon toga pacijent se obuči kako da sam najbolje savlada dobru tehniku pranja zuba, kako da čisti međuzubne prostore koncem i interdentalnim četkicama. Proveravaju se svi ispuni (plombe )koje pacijent ima u ustima , tj kakvo je njihovo stanje , da li negde postoje oštre ivice ili prelazi koji otežavaju čišćenje i omogućavaju taloženje plaka.

Čemu služe fluoridi? 

Fluoridi povećavaju otpornost zuba na karijes, ima ih u zubnim pastama u različitim koncentracijama. Ukoliko pacijent ima povecan rizik od nastanka karijesa sugeriše mu se da koristi neka od sredstava za oralnu higijenu sa visokim sadržajem fluorida. Fluorisanje zuba kod dece pomaže u prevenciji karijesa i za to se koriste posebne vrste lakova sa fluoridima.

Šta je zalivanje fisura?

Površina bočnih zuba je puna jamica i fisura, tj neravnina koje pogoduju zadržavanju ostataka hrane .Ukoliko je uz izražen fisurni sistem prisutno i neadekvatno čišćenje zuba u nekom vremenskom periodu pojaviće se karijes. Zalivači služe da površinu zuba učine glatkom i dostupnijom za čišćenje. Procedura je jednostavna,bezbolna i brza a sačuvaće zube od karijesa pogotovo u dečijem uzrastu kada je njihova manuelna spretnost prilikom pranja još nedovoljno dobra a zubi nedovoljno zreli i podložniji karijesu. Zalivaju se uglavnom stalni zubi- molari ( kutnjaci ) i premolari (pretkutnjaci) , mada sve češće ukoliko se ostvari dobra saradnja sa detetom zalivač se može staviti i na zdrave mlečne zube